Polityka prywatności

1. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie.

3. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) czyli za zgodą osoby, której dotyczą.

5. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji usług świadczonych przez PPUH ARKON za pomocą Aplikacji, nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia. Usunięcie danych osobowych będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta przez PPUH ARKON.

8. Klient powinien powstrzymać się od zamieszczania w Aplikacji danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. PPUH ARKON nie wykorzystuje ani nie przechowuje danych osobowych oraz innych danych i informacji udostępnionych przez Klientów, w celach komercyjnych i marketingowych, ani nie sprzedaje tych danych podmiotom trzecim. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów w Aplikacji ma Usługodawca oraz upoważnione osoby świadczące usługi związane z administracją Aplikacji.

10. Administratorem danych osobowych jest PPUH ARKON 47-400 Racibórz ul. Dębiczna 13 NIP 639-102-95-01.

12. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro@tenispark141.pl.

Informacja o używaniu plików cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. Używamy ich, aby spersonalizować działanie strony i ułatwić poszczególnym użytkownikom korzystanie z niej. Pliki cookie nie mogą uruchamiać kodów, programów, nie zawierają wirusów. Używamy również plików cookie do zbierania informacji do celów statystycznych.

Mechanizmy używające plików cookie na stronie na której jesteś:

- Wykorzystujemy pliki cookie w celu sprawniejszego wyświetlania treści na swojej stronie, oraz przechowywania niektórych danych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji (na przykład odnośnie wyszukiwania czy realizacji rezerwacji).

Każdy użytkownik może samemu zmienić ustawienia odnośnie obsługi plików cookie, można to zrobić przy pomocy ustawień przeglądarki.